Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w rejonie ulic: Pisarskiej i Radiowej (WB1-PP.6722.2.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 20 lipca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.13.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 czerwca 2023 r. - WB1-PP.6733.13.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.13.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej i Lazurowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 7 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.48.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej i Lazurowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 listopada 2022 r. - WB1-PP.6733.48.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.48.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Strony