Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o obwodach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o okręgach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w rejonie ulic: Pisarskiej i Radiowej (WB1-PP.6722.2.2023)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 20 lipca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.13.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 czerwca 2023 r. - WB1-PP.6733.13.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.13.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej i Lazurowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 7 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.48.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej i Lazurowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.1.2021

Strony