Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Koninko - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona w odległości 12 km na południowy wschód od centrum Poznania. 

Jej nazwa znana była od początków XV wieku. Pojawiła się w materiałach rękopiśmiennych w 1404 roku jako Canyno. W początkach swego istnienia Koninko stanowiło własność rycerską i znajdowało się w posiadaniu rodziny Szczytnickich. 
Część Koninka leżąca po stronie Szczytnik posiadała fragment stawu, plac nadający się do budowy młyna i strugę, która wypływała ze stawu aż do łąki zwanej Wielkie Stawisko. 

Już w 1510 roku istniał we wsi folwark. W tym samym roku Koninko należało do parafii w Głuszynie. W 1563 roku istniała we wsi karczma. 

W drugiej połowie XIX wieku właścicielem folwarku w Koninku był Niemiec Richard Grassmann. W końcu tego stulecia były we wsi 4 domy mieszkalne, które zamieszkiwało 19 osób. Wszystkie były katolikami. Aż 11 osób  było analfabetami. 

Obecnie sołectwo zajmuje powierzchnię 543 ha. Znaczną część stanowią użytki rolne, tereny budownictwa jednorodzinnego oraz hale magazynowe. Mieszka tutaj 366 osób, a liczba mieszkańców wzrosła od 2000 r. o ponad 100% co jest uwarunkowane rozbudową osiedli mieszkaniowych na zapleczu Poznania.

Układ przestrzenny wsi jest zróżnicowany – w sąsiedztwie osady mającej charakter ulicówki, znajdują się zabudowania dawnego PGR. Tworzy niemalże jeden organizm osadniczy z sąsiednimi Szczytnikami. Jest to obszar intensywnego budownictwa mieszkaniowego. Powstają domy jednorodzinne oraz szeregowe. We wsi sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Koninko) w miejscu dawnej poniemieckiej żwirowni. 

Miejscowość jest położona w dolinie Michałówki (prawy dopływ Kopli). Na terenie sołectwa zlokalizowany jest kompleks ogrodów działkowych.

Sołectwo Koninko - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45
62-023 Kamionki

Tel.: 733 92 94 95
E-mail: parafiakamionki@gmail.com
www: http://mtkamionki.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty