Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie ulicy Mostowej, Jeziornej i Lazurowej gmina Kórnik - WB1-PP.6722.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.16.2021

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.7.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki oznaczonej nr ewid. 111, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.100.2020 z dnia 27 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.100.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.100.2020    

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.86.2020

Strony