Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.100.2020 z dnia 27 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.100.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.100.2020    

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.86.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.86.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.86.2020

Obwieszczenie Burmistrza

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy części działki - WB1-PP.6730.18.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.286.2019

Obwieszczenie Burmistrza

zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.2.2020

Strony