Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.60.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.49.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. 

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.60.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.49.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S-11 - WB1-PP.6722.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.49.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.16.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.9.2021 z dnia 29 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.16.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.7.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony