Back to top

Zebranie Wiejskie

Zebranie
Sołectwo Koninko

Dnia 26.08.2021 o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie wsi Koninko i Świątniczki ( ul. Wspólna 18, Szczytniki OSP).

Program zberania:

- otwarcie zebrania

- stwierdzenie jego prawomocności

- wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

- zmiany w budżecie na rok 2021 r.

- rozdysponowanie środków i zatwierdzenie budżetu na rok 2022 r.

- wolne głosy i wnioski

- zamknięcie zebrania

Prosi się o zachowanie zasad sanitarnych zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19.

                                                                                                                                              Sołtys Koninka i Świątniczek

                                                                                                                                                 Monika Kijak