Back to top

Szkolenie online dla mieszkańców obszarów wiejskich

Inne
Julia Łabudek

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne.

Termin: 7-28.02.2022 r.

Szkolenie odbędzie się w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym w szczególności:

  • kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domostw, w tym z zastosowania roślin w gospodarstwie domowym i w jego otoczeniu,
  • zasad obowiązujących w organizacji pomieszczeń kuchennych w taki sposób, aby spełniały wymagane sanitarne, ergonomiczne, funkcjonalne oraz higieniczne z uwzględnieniem segregacji odpadów,
  • zastosowania i metod przygotowania naturalnych środków czyszczących.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Plik do pobrania