Back to top

Od 16 marca rusza rejestracja uchodźców w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Inne
Bartosz Przybylski

Od 16 marca rozpoczyna się rejestracja uchodźców z Ukrainy. Rejestracja odbywa się na tym samym systemie, który obsługuje wydawanie dowodów osobistych.

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców oraz osób szukających w naszej gminie schronienia podjęta została decyzja o wydłużeniu godzin pracy  Wydziału Spraw Obywatelskich, zarówno dla mieszkańców, jak i uchodźców z Ukrainy (w godzinach od 8:00 do 17:00) oraz wprowadzenie systemu rejestracji internetowej.

W celu:

  • rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy (Реєстрація біженців - громадян України),
  • złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • odbioru dowodu osobistego,
  • dokonania meldunku,
  • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
  • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.

Uchodźcy z Ukrainy, nie mający dostępu do Internetu, mogą dokonać rejestracji przy pomocy pracowników Urzędu.

Rejestracja uchodźców oraz wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i odbywa się na systemach i sprzęcie przekazywanym samorządom przez Ministerstwo Cyfryzacji, a osoby obsługujące ten system muszą uzyskać odpowiednią licencję, dlatego obecnie nie ma możliwości zwiększenia liczby stanowisk obsługujących ten system.

Poniżej znajdują się dokumenty, niezbędne do załatwienia sprawy związanej z rejestracją uchodźców.