Back to top

Informacja o dodatku węglowym

Inne
Bartosz Przybylski

W związku z dużym zainteresowaniem dodatkiem węglowym
w wysokości 3 000,00 zł, informuję, że w dalszym ciągu trwają prace nad ustawą.

Wobec powyższego brak jest podstaw do ubiegania się o świadczenie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch