Back to top

Deklaracja źródła ciepła ruszyła od 1 lipca 2021 r. i jest obowiązkowa!

Inne
Julia Łabudek

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Możesz także złożyć deklarację we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, by złożyć deklarację online.

Zapoznaj się także z filmem dot. emisyjności dostępnym na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk